Khai thác và khai thác đá


Những thách thức vận hành khắc nghiệt


Khí hậu từ cực lạnh đến nhiệt sa mạc. Độ cao trải dài từ 4300 mét trên mực nước biển đến 3800 mét dưới mặt đất. Thời tiết khắc nghiệt và các chất gây ô nhiễm mài mòn sẽ ảnh hưởng đến máy móc và công nhân. Các điều kiện như nhu cầu máy móc và nhà cung cấp mà bạn có thể dựa vào. 

WX20200227-013619.png