Làm giấy


Vượt qua những thách thức duy nhất trong sản xuất bột giấy


Cho dù bạn đang sử dụng gỗ hay giấy tái chế, điều kiện làm việc thường ẩm ướt và máy móc cần hoạt động ở tốc độ thấp và trung bình. Phạm vi của tải cao và thấp phụ thuộc vào hoạt động.

Điều kiện làm việc và các nhu cầu đó ảnh hưởng đến tuổi thọ của các bộ phận máy. Ngoài ra, ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng của bột giấy.

1582734736266624.jpg