Thượng nguồn-Luyện thép

Sau một loạt quá trình xử lý trong lò cao và chuyển đổi, quặng được sản xuất thành sắt. 2000 loại thép hợp kim có thể được sản xuất thông qua quá trình luyện thép, có thể được đúc thành Thỏi và tấm trong thiết bị đúc liên tục.