Cần cẩu


Cho dù tiếp xúc với muối mài mòn ở cảng, nhiệt độ khắc nghiệt trong nhà máy thép hoặc bất cứ thứ gì ở giữa, cần trục hạng nặng đóng một vai trò quan trọng trong nhiều quy trình công nghiệp.


Những sự cố đáng tiếc xảy ra - và thời gian ngừng hoạt động không dự kiến ​​tốn kém sau đó - có thể xảy ra ở bánh xe, puli dây, palăng, hệ thống điện, động cơ và hộp số. Và quá thường xuyên, thời gian bảo trì và nguồn lực cần thiết để ngăn chặn chúng bị thiếu hụt.

天车 .jpg