Máy mài ngang


Điều kiện khắc nghiệt ở cả bên trong và bên ngoài 


Ở bên ngoài, máy nghiền ngang phải đối mặt với nhiều điều kiện khác nhau. Trong nội bộ, chúng cần chịu rung động và tải trọng va đập, tốc độ trung bình và thấp và các hạt hàm lượng cao.

Máy nghiền nằm ngang phải đối mặt với các điều kiện khắc nghiệt và chi phí cao. Ô nhiễm, thiếu chất bôi trơn và công nghệ lắp đặt không phù hợp có thể gây ra sự cố của trục thanh răng hoặc trục bánh răng.

Máy nghiền bi- (1/3) _182_0_582_399.jpg