Lò nung


Thách thức lớn nhất của nhà máy?


Là cấu trúc thiết bị quay lớn nhất trên thế giới, lò quay hoạt động với những thách thức có lẽ lớn nhất.

Clinker xi măng và viên quặng sắt được sản xuất bằng lò nung rất quan trọng đối với sản xuất. Tuy nhiên, việc bảo trì lò nung thường dựa trên thời gian, vì vậy các bộ phận được điều khiển cứng phải kéo dài cho đến khoảng thời gian tiếp theo.

Điều đó không dễ dàng như vậy khi ngay cả vỏ ngoài của lò nung cũng có thể lên tới 400 ° C - đủ để làm giảm độ nhớt của chất bôi trơn bên trong ổ trục và cuối cùng gây ra hỏng hóc. Tải trọng, bụi và các yếu tố bên ngoài có thể dẫn đến lệch trục, nhiễm bẩn ổ trục và các hỏng hóc khác.

Lò_140_0_590_450.jpg