Máy ép con lăn


Tốc độ thấp, tải nặng


Khi hai con lăn bên trong máy ép con lăn tạo ra các hạt nhỏ hơn, chúng chịu được tốc độ thấp và tải cực nặng, không đồng đều. Trục cuộn có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dẫn đến những hỏng hóc tốn kém. 

Xi măng-nhà máy-nâng cao-view- (3-of-7) _60_98_360_398.jpg