Các đơn vị bánh răng tùy chỉnh 


Xử lý các nhu cầu thiết kế và vận hành lớn với WSW

Các đơn vị bánh răng lớn, tùy chỉnh được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể trong các ngành công nghiệp như xi măng, thép, chế biến khoáng sản, năng lượng gió và sản xuất điện truyền thống. Các điều kiện vận hành khắc nghiệt có thể bao gồm mô-men xoắn cao, tải trọng bên ngoài nặng, tải trọng xung kích, ô nhiễm môi trường cao và tốc độ thay đổi. Độ tin cậy và hiệu suất là rất quan trọng, đặt ra yêu cầu mạnh mẽ đối với quá trình thiết kế. 

Để xử lý những thách thức này, WSW cung cấp khả năng độc đáo để kết hợp các dịch vụ kỹ thuật cấp cao với các sản phẩm hiệu suất cao và hệ thống giám sát tình trạng.

custom.png