Cú ném và ngáp


Tối ưu hóa sản lượng năng lượng đồng thời giảm chi phí vận hành


Khi nói đến vòng bi cao và vòng bi, không có giải pháp nào khác ngoài hộp. 

Vòng bi quay vòng WSW có thể tận dụng tối đa nguồn gió có sẵn và tối ưu hóa sản lượng năng lượng - đồng thời giảm chi phí vận hành. 

Các công cụ tính toán WSW độc quyền và phân tích phần tử hữu hạn có thể được sử dụng để hiểu sự tương tác giữa các bộ phận khác nhau và tối ưu hóa thiết kế của tuabin. 

Wind-mill-power -vator.jpg