Màng lọc


Phần sàng lọc bao gồm các cấu hình khác nhau của xi lanh và máy hoạt động ly tâm để tạo độ trong của bùn. Việc tối ưu hóa hoạt động sàng lọc là rất quan trọng để ngăn các xơ đi vào dòng xỉ trong quá trình cố gắng đạt được độ tinh khiết tối đa của dòng đủ tiêu chuẩn.

Với màn hình hiện đại nên có thể xử lý bộ lọc áp suất thấp và độ nhớt cao của bùn đồng thời để giải quyết vấn đề này.

Ngoài ra, một nhiệm vụ bổ sung phù hợp với hướng của dòng bùn được duy trì bằng cách sử dụng lưới lọc trước khi sử dụng hộp chảy bột giấy.

滤 筛 .jpg