Lò vôi


Việc bảo trì lò nung thường dựa trên thời gian, do đó, các thành phần ổ cứng phải được sử dụng liên tục trong khoảng thời gian bảo dưỡng tiếp theo. Nhưng không hề đơn giản vì ngay cả vỏ lò nung cũng có thể lên tới 400, nhiệt độ này đủ làm giảm độ nhớt của dầu bôi trơn trong ổ trục, và cuối cùng dẫn đến hỏng hóc.

Tải trọng cán và bụi có thể dẫn đến ô nhiễm và các lỗi khác của ổ trục.

Tiêu thụ năng lượng cũng ngày càng trở thành nhiệt độ, bởi vì chi phí năng lượng đang tăng lên nhanh chóng, trong khi lượng phát thải khí nhà kính sẽ giảm xuống.

石灰窑 .jpg