Backhoe


Thiết bị chịu áp lực


Backhoe chịu được các điều kiện ngoài trời khắc nghiệt và tải trọng khắc nghiệt trong khi loại bỏ lớp phủ và vật liệu khai thác. Các tải trọng này dẫn đến thiết bị chịu áp lực lớn trong quá trình hoạt động.

1582738921157066.png