Xe tải


Từ mỏ đến máy nghiền sơ cấp trong thời gian hoạt động bình thường, xe tải vận tải thách thức không chỉ hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, mà nó còn là phương pháp chính để chuyển vật liệu từ xẻng hoặc máy xúc đến máy nghiền. Điều quan trọng là tránh tai nạn hoặc hỏng hóc lớn trên thiết bị.

1582739494994034.png