Tời kéo mỏ


Yêu cầu bảo trì cao


Palăng mỏ và các bộ phận dẫn động của palăng kiểu con lăn cần được vận hành trong các điều kiện khác nhau. Tải nặng, tốc độ cao, các chất bẩn có thể mài mòn có thể dẫn đến hỏng ổ trục.

1582739786472575.png