Máy xúc xẻng


Chi phí thấp và lợi ích 


Xẻng kéo là một cách cực kỳ hiệu quả để loại bỏ phần quá tải của vỉa than hoặc cặn phốt phát. Ít nhất là trong trường hợp hỏng hóc sớm hơn dẫn đến việc tắt máy ngoài kế hoạch và chi phí bảo trì lớn.

1582740154112312.png