Thợ đào liên tục


Chi phí cao với sai lệch


Người khai thác liên tục ngừng làm việc trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày sẽ khiến chi phí bảo trì và thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch tăng cao. Các nhà sản xuất thiết bị cần phải đối mặt với chi phí bảo hành và khách hàng không hài lòng.

1582740785119284.png