Máy xúc thủy lực


Điều kiện khắc nghiệt là khó khăn trên tất cả các thành phần


Việc đào, xúc và chất các vật liệu mài mòn lên xe tải và băng tải là khó khăn đối với các bộ phận của máy xúc thủy lực. Tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt, mưa và ô nhiễm hạt thường dẫn đến hỏng hóc và tốn kém thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch.

1582741024127877.png