Máy xúc lật


Ca dài và các yếu tố trừng phạt


Việc duy trì các xe tải vận chuyển của mỏ cung cấp quặng khoáng sản đặt ra yêu cầu nặng nề đối với các bộ phận máy móc của máy xúc.

Mang tải nặng phía trước khi dừng, khởi động và thay đổi hướng thường xuyên có thể dẫn đến hỏng ổ trục do tải trọng va đập, rung động, mất chất bôi trơn hoặc nhiễm bẩn. Bảo trì bộ nạp có xu hướng dựa trên thời gian, do đó, các bộ phận điều khiển cứng phải duy trì hoạt động cho đến khoảng thời gian bảo trì theo lịch trình tiếp theo. 

1582741526120501.png