Khoan


Hoạt động liên tục trong môi trường khắc nghiệt


Máy khoan không chỉ tiếp xúc với các yếu tố khắc nghiệt - theo nghĩa đen, chúng hoạt động bên trong chúng, chịu được sự pha trộn liên tục của nước và lượng lớn chất thải khoan. Rung động, tải sốc và nhiệt độ hoạt động cao làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

WX20200227-023006.png