Hộp số


Vượt qua những thách thức phức tạp để cải thiện hiệu suất của hộp số


Hộp số phải chịu nhiều điều kiện trong đó các yếu tố như bôi trơn, tải trọng, ứng suất, rung động và nhiệt độ liên tục thay đổi. Cách WSW để giải quyết các vấn đề phức tạp như vậy là thông qua sự hợp tác chặt chẽ. Qua nhiều năm, các kỹ sư của WSW đã hiểu sâu sắc về hộp số tuabin gió và các điều kiện phức tạp. 

Wind-turbine-Interior.jpg